Ideální míra tělesného tuku

Ideální míra tělesného tuku

U svých klientů se občas setkávám s absolutně nereálnými požadavky na transformaci postavy. Dost
to zazlívám sociálním sítím, jelikož na každém rohu vidíme dokonalá, svalnatá, vysekaná těla bez
gramu tuku. Jaké jsou, ale ty správné hodnoty tělesného tuku?

Podkožní tuk vs. viscerální tuk

Nejprve si řekněme něco málo obecně o tělesném tuku. Podkožní tuk, jak již vyplívá z názvu je
umístěn pod kůží a je pro nás zásobou energie a zároveň slouží jako termoizolace. Viscerální tuk
neboli útrobní je taktéž zásobou energie a obklopuje naše orgány. Oba dva tuky jsou pro naše tělo
nezbytné, ale jak určitě asi všichni tušíme, tak pouze v určitém množství.

Měření podkožního tuku

Dnes je několik metod pro měření tělesného tuku. Lze jej měřit pomocí energetického výdeje
speciálním přístrojem, kaliperem, výpočtem pomocí aktivní hmoty a nakonec odporovým měřením,
které je zároveň nejčastější a i přívětivé v poměru cena výkon. Právě pomocí odporového měření si
lze nejen zjistit míru podkožního tuku, ale i množství aktivní hmoty, vody a poměr podkožního a
viscerálního tuku a případné svalové dysbalance. Odporové měření neboli bio impendanční analýza se
nejčastěji využívá v různých fitness centrech nebo ve výživových poradnách. Znát je můžete pod
obchodními názvy Tanita nebo InBody.

Doporučené hodnoty tělesného tuku

Pokud hádáte, že odpověď nebude jednoznačně dána, tak hádáte správně. Začněme u toho, že
doporučená hodnota tělesného tuku je jiná u mužů a jiná u žen. Je to způsobeno především
rozdílností hormonální soustavy muže a ženy. Obecně doporučené hodnoty v odborných kruzích se
poměrně dost liší. U žen až o 5 procent, což je za mě velice patrný rozdíl. Ze všech doporučení se
nejvíce ztotožňuji s hodnotou 15-25% u žen a 8-20% u mužů. Pro zajímavost v těchto hodnotách také
určuji cíle svým klientům. Udává se, že čím je člověk starší, je lepší když se nejnižší hodnoty pro míru
tělesného tuku zvyšují.

Zdravotní rizika

Zdravotní rizika jsou různá a záleží samozřejmě, zda máme velmi nízké nebo vysoké procento tuku.
V rámci výčtu negativních dopadů nízkých hodnot tuku, se tak můžeme setkat například se sníženou
obranyschopností, špatnou vstřebatelností vitaminů rozpustných v tucích, sníženou produkcí různých
hormonů. Klasickými symptomy dlouhodobého nízkého podkožního tuku bývají také snížené libido,
neustálý pocit hladu, podrážděnost, agresivita a u žen může nastat i ztráta menstruace. Naopak u
vysokých hodnot tělesného tuku hrozí mnohá chronická onemocnění včetně srdečních chorob, které
jsou například: mrtvice, diabetes typu 2., vysoký krevní tlak nebo rakovina. S nadváhou jsou
spojovány také onemocnění cholelitiáza, nádory prsu a endometria.

Závodníci

Samotnou kapitolou jsou závodníci kulturistiky, physique a bikiny fitness. Podle kategorií se dostávají
závodníci až k hodnotám 3% tělesného tuku, což znamená, že na sobě nemají skoro žádný podkožní
tuk. Hodnota 3% je bráno jako esenciální a tudíž nezbytná pro normální fungování těla. Případná nižší
hodnota je již životu nebezpečná. K těmto hodnotám je velmi obtížné se dostat a pro většinu lidí
s normální životosprávou je takřka nemožné se k takto nízkému procentu vůbec přiblížit. Právě takto
připravených závodníků a závodnic je dnes celá záplava fotografií na sociálních sítí a internetu.
Většina těchto sportovců se na focení a soutěže připravují celé týdny i měsíce. Týden před soutěží
pracují s množstvím vody a glykogenu ve svalech. Po absolvování soutěže nebo focení, se však
většinou vracejí zpět na přiměřené hodnoty tělesného tuku a dále pracují na své postavě.

Míra podkožního tuku u sportovců

Jako zajímavost beru i výzkum, kde byli měřeny sportovci v různých oblastech. Například u atletů
vycházela čísla velmi nízko v hodnotách kolem 7% podkožního tuku. Zatím co kulturisté mimo sezonu
měli hodnoty převyšující 10% podkožního tuku. Rád bych zde ještě podotkl, že v rámci výzkumů
nebylo prokázáno zvýšení fyzické výkonnosti s ohledem na nižší hodnotu tělesného tuku.

Závěr

Optimální míra podkožního tuku samozřejmě není. Někomu vyhovují nižší hodnoty a někomu vyšší.
Někdo může být dokonce geneticky předurčen nacházet se za hranicemi doporučených hodnot. Míra
podkožního tuku je velmi variabilní a za určitých předpokladů s ní lze poměrně dobře pracovat.
Nicméně horní hranici doporučených hodnot bych se snažil nepřekračovat a v rámci spodní hranice
tělesného tuku bych byl velmi opatrný. Obecně vzato je riziko u mužů menší než u žen.
Z hormonálního hlediska bych byl především opatrný, pokud některá z dívek plánuje v nejbližších
několika měsících těhotenství. Například u závodnic se nedoporučuje závodění minimálně půl roku
před plánovaným početím. A opět na druhou stranu znám mnoho dívek, které se dlouhodobě a velmi
přirozeně drží pod hranicí spodních hodnot a jejich organismus funguje naprosto perfektně. Lidské
tělo je velmi variabilní stroj. Záleží na mnoha okolnostech a dokáže se velmi dobře adaptovat. Pokud
by však měl někdo potřebu překračovat spodní hranici doporučeného množství podkožního tuku,
činil bych tak velmi pomalu a konstantně, tak aby se tělo adaptovalo na nové tělesné složení.