Světový den zdraví 7.4.

Světový den zdraví 7.4.

Rok se s rokem sešel a my máme tu čest opět společně oslavit další ročník Dne zdraví.

Světový den zdraví | ProCare Medical

Světový den zdraví se slaví k výročí založení Světové zdravotnické organizace (WHO), která vznikla v roce 1948.
Jedná se o organizaci spojených národů sídlící ve Švýcarsku, v Ženevě. Už je tomu přes 70 let, kdy tato celosvětová organizace koordinuje aktivity v oblasti mezinárodního veřejného zdraví.
Její hlavní úlohou je likvidace nemocí a speciálně klíčových infekčních onemocnění, realizuje programy na odstranění těchto nemocí a provádí celosvětové kampaně zaměřené na podporu zdraví a zejména pak na samotnou prevenci nemocí.  

Zdraví je bezpochyby to nejcennější co máme, a proto bychom, jak k sobě, tak ke svému okolí, měli přistupovat co nejvíce zodpovědně. Světový den zdraví je vhodnou připomínkou toho, abychom si vážili našeho zdraví a neustále budovali a zlepšovali kvalitu našeho života.
Zkuste se proto alespoň v tento den zastavit a zamyslet, co pozitivního by bylo možno vykonat pro zdraví své a i svých bližních, zejména v tento kritický nečas, který nás postihl. A může to být úplná maličkost – postupná změna stravy, udělat si zdravější oběd, jít na procházku, čerstvý vzduch, vyzkoušet novou aktivitu nebo naplánovat preventivní prohlídku u lékaře. 

7. Duben: Světový den zdraví 2021 | Naureus.cz

Letošním heslem Světového dne zdraví je slogan „Naše planeta – naše zdraví. “ Více než 90 % obyvatel Země dýchá nezdravý vzduch, plasty se nacházejí na dně oceánů, na vrcholcích nejvyšších hor, a dostaly se do našeho potravního řetězce.
Světová zdravotnická organizace odhaduje, že více než 13 milionů úmrtí na celém světě je každoročně způsobeno ekologickými příčinami, kterým lze předejít.

Světová zdravotnická organizace vybízí k zamyšlení a ke změně:

Všichni potřebujeme zdravé životní prostředí, v něm žít, učit se, pracovat a hrát si. Vitalita společnosti, psychická pohoda a pocit štěstí jsou znaky smysluplnějšího a udržitelnějšího způsobu života. Vytvářejme takové podmínky, aby všichni mohli žít lepší životy. Každý může přispívat na své úrovni.

 A jaké byly stanoveny hlavní cíle?

∙ Snížit předčasnou úmrtnost 

∙ Zvýšit naději dožití

∙ Snížit nerovnosti v oblasti zdraví 

∙ Zvýšit životní pohodu obyvatel 

∙ Zajistit všeobecnou dostupnost zdravotní péče a respektovat právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň vzdělání 

∙ V jednotlivých členských státech stanovit národní cíle a záměry 

Tématické oblasti pro rozvoj aktivit

∙ Dostatečná pohybová aktivita populace

∙ Správná výživa a stravovací návyky 

∙ Zvládání stresu a duševní zdraví  

∙ Omezení zdravotně rizikového chování 

∙ Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí 

∙ Screeningoví programy

∙ Zlepšování dostupnosti a kvality zdravotní péče

∙ Ekonomika zdravé 

∙ Zdravotní gramotnost 

∙ Elektronizace zdravotnictví 

7. Duben – Světový den zdraví – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého  kraje

Čím můžete přispět svému zdraví? 

Kvalitní výživa – pestrost stravy, dostatečný a úměrný kalorický příjem adekvátní k vašim momentálním cílům. Dostatek libového masa, neopomíjet příjem rostlinných zdrojů olejů a bílkovin, dostatek vlákniny ve stravě, příjem ryb. 

Omezit kouření. Kouření zvyšuje riziko kardiopulmonálních a nádorových onemocnění. 

Dostatečná pohybová aktivita. WHO doporučuje pro dospělé se věnovat alespoň 3 hodiny týdně nebo 30 minut fyzické aktivitě denně, u dětí uvádějí hodinu denně 

Redukce stresu a dostatečný odpočinek. Pečovat o své duševní zdraví, snažit se – i v dnešní uspěchané a náročné době – redukovat stres. 

 Naše zdraví je ta nejcennější komodita, kterou máme. Nepřehlížejte proto možné prvotní signály jejího nedostatku a zaměřte se na prevenci ještě dnes. Naše zdraví. Naše priorita. 

Více informací na oficiálních stránkách WHO: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022.

ČTĚTE TAKÉ: