Strečink: K čemu slouží a kdy ho provádět?

Strečink: K čemu slouží a kdy ho provádět?

Strečink je často opomíjenou částí tréninku, přitom by měl být jeho nedílnou součástí. Proč? Protahování svalů před posilováním či jiným sportovním výkonem a po něm přináší benefity, například v podobě lepšího tréninku nebo snížení rizika zranění. Zaměřme se proto na tuto problematiku podrobněji. Dozvíte se třeba to, jaké dva základní druhy strečinku existují a kdy je v rámci tréninku zařazovat.

Proč byste měli zařadit strečink do svého tréninku?

Každý kvalitní trénink by měl kromě hlavní části obsahovat na začátku rozcvičku, stejně tak jako cviky uvolnění těla na konci. Vhodné protažení svalů je pak základem těchto dvou částí.

Výhody správného strečinku

  • Protažení a příprava svalů na zátěž
  • Předcházení zkracování svalů
  • Snížení rizika svalového zranění
  • Zlepšení pohyblivosti a ohebnosti
  • Zvýšení koncentrace na trénink

Nepodceňujte význam strečinku. Jeho zanedbávání s sebou nese rizika.

Výčet výhod naznačuje, jaká jsou rizika, pokud budeme protahování svalů zanedbávat. Vynechání rozcvičky má za následek menší rozsah pohybu, což lze pocítit při provádění řady cviků, kde je flexibilita důležitá. Nejde však jen o posilování, ale i třeba kolektivní sporty a řadu dalších.

Nedostatečné zahřátí a aktivování svalů se projevuje nižší výkonností a může vyústit dokonce v nepříjemné svalové zranění. A to nikdo z nás rozhodně riskovat nechce.

Zmínit je nutné také to, že vynechávání strečinku může ovlivnit i náš každodenní život. Ztuhlé a zkrácené svaly mají svůj podíl na špatném držení těla, které se snadno promění v bolesti svalů, nebo dokonce bolesti kloubů.

Strečink před i po tréninku

Strečink se rozděluje na dva základní druhy, které se odlišují zejména tím, proč se provádí, a časem, kdy je v rámci tréninku zařazujeme.

Dynamický strečink

Dynamický strečink patří na začátek tréninku. Jak název napovídá, jedná se o protažení svalů pomocí aktivního pohybu. Často se jedná o různé krouživé pohyby horních i dolních končetin, nebo o provádění úkroků, výpadů či dřepů.

Základem je s přibývajícím počtem opakování zvětšovat rozsah pohybu a po dosažení maximálního rozsahu přejít na další úkon. Díky dynamickému strečinku vaše svaly vhodně připravíte, a tak otevřete cestu k lepším výkonům při tréninku. 

Statický strečink

Statický strečink se řadí na konec tréninku. Po tréninku jsou svaly zahřáté, a tak lze efektivně pracovat na flexibilitě. Pomáhá navíc ke snížení ztuhlosti a napětí svalů, což je zejména po náročném tréninku více než potřeba.

Statický strečink spočívá v protahování svalů až do jejich krajní polohy, ve které cítíme mírný či středně intenzivní tah. V krajní poloze bychom měli sval udržovat zhruba 30 sekund. Dávejte si ovšem pozor na příliš velkou bolest, která znamená nadměrné protažení svalu a riskujete tak jeho natažení, nebo v horším případě natržení.

Vhodný téměř pro všechny

Strečink rozhodně není určen jen vrcholovým sportovcům, přináší výhody každému, kdo se sportu věnuje v jakékoliv věnuje, a vlastně i lidem, kteří jinak nesportují.

Jak už ale bývá zvykem, i tady platí výjimky. Strečink je vhodné vypustit, pokud máte nějaké svalové zranění, jako je natažený nebo natržený sval. Vhodný není ani v případě, že trpíte tzv. hypermobilním syndromem, kdy jsou klouby až příliš pohyblivé, a tedy náchylné k zablokování a protahováním svalů by se tato flexibilita ještě zvětšovala. Vhodnost protahování v případě podobných zdravotních problémů vždy raději konzultujte s odborníkem.

Pro všechny ostatní ale platí, že strečink by měl být pevnou součástí každého tréninku.

Zdroj: https://www.supertrenink.cz/kdyz-posiluji-zaroven-i-protahuji/