Index BMI – index tělesné hmotnosti

Index BMI – index tělesné hmotnosti

Body Mass Index (BMI), v překladu index tělesné hmotnosti, je zjednodušeně indikátor ideální hmotnosti. Dle výsledku zjistíte, zda máte podváhu, normální hmotnost, nadváhu, nebo se řadíte do kategorie obezity.

Jak na tom jste – jednoduše a rychle

BMI je založen na jednoduchém výpočtu, vystačíte si při něm pouze se znalostí své hmotnosti a výšky. Hmotnost, dosazená v kilogramech, se vydělí druhou mocninou výšky, udané v metrech.

Po dosazení získáte výsledek a s pomocí následující tabulky pak můžete zjistit, do jaké kategorie patříte.

Výsledek je jen orientační, ale přesto má svou váhu

Je nutné upozornit na to, že výpočet  BMI je velmi jednoduchý statistický výpočet a realita tak může být úplně jiná. Výpočet nebere v potaz stavbu těla nebo množství svalů a tuků v těle. Obecně lze říci, že není příliš platný zejména pro děti, seniory a sportovce.

I když výpočet BMI není příliš spolehlivou metodou a bývá za to i často kritizován, pro řadu lidí jistou vypovídací hodnotu má. Pokud o sobě víte, že nejste vzorný příklad svalnatého sportovce, výsledek BMI vám může napovědět, zda byste se měli zaměřit na úpravu vaší hmotnosti.

Pokud tedy dle BMI spadáte do kategorie, která vám zrovna nelichotí, může to být i přes orientační charakter tohoto ukazatele důležitý impuls pro to, abyste se více starali o své tělo, a tak snížili možná zdravotní rizika spojená s podváhou či nadváhou.