Bazální metabolismus (BMR) – výpočet

Bazální metabolismus (BMR) – výpočet

Bazální metabolismus (BMR – Basal Metabolic Rate) udává přibližné množství energie, které tělo potřebuje pro udržování základních životních funkcí, jako je činnost srdce, dýchání, mozková činnost nebo trávení.

V hodnotě BMR tedy není započítán energetický výdej související s pohybovými aktivitami. Součtem hodnoty bazálního metabolismu a spálené energie pohybovými aktivitami tak získáme ideální denní energetický příjem pro udržení hmotnosti.

Nikdy „nejděte“ pod hodnotu BMR

V případě snahy o hubnutí je třeba přijmout za den méně energie, než je celkový denní energetický příjem. Pokud chceme naopak nabrat, je samozřejmě nutné přijmout energie více. Pravidlem pak je, že bychom nikdy, dokonce ani při hubnutí neměli jíst méně, než je hodnota našeho bazálního metabolismu. Takže i přesto, že z celkové denní energetické bilance spotřebuje nejvíce energie právě bazální metabolismus, má při správném energetickém příjmu zásadní vliv na naši hmotnost pohyb.

Zjistěte hodnotu BMR

Hodnota bazálního metabolismu je samozřejmě individuální, existuje však výpočet, pomocí kterého lze alespoň orientačně zjistit jeho hodnotu.

Výpočet BMR u žen

BMR = 655 + (9,5634 x hmotnost [kg]) + (1,8496 x výška [cm]) – (4,6756 x věk [rok]) [kcal/den]

Výpočet BMR u mužů

BMR = 66,473 + (13,7516 x hmotnost [kg]) + (5,0033 x výška [cm]) – (6,755 x věk [rok]) [kcal/den]

Věk hraje roli. Dávejte si pozor na stres.

Jak je patrné ze vzorců, hodnota bazálního metabolismu pomalu klesá s rostoucím věkem, a proto má člověk s přibývajícími roky tendenci přibírat. Ovlivňují ho však i další faktory, negativně například stres, pozitivně pak dostatek důležitých látek, jako jsou vitamíny, minerály nebo vláknina.